Publications

  1. ©pinar J., Aschermann M., Al Hiti L., Bělohlávek J., Duąek L., Hlinomaz O., Kettner J., Linhart A., Málek I., Miklík R., Novák M., Pařenica J., Vítovec J. Databáze akutního srdečního selhání na specializovaných kardiologických klinikách. [Acute heart failure databases in specialist departments of cardiology.] Cor Vasa, 2008, 50 (1): 12-21.
  2. Ondráčková, B., Miklík, R., Pařenica, J., ©pinar, J., ©tícha, M. Costs and length of stay in patients hospitalized for acute heart failure. Value in Health, Lawrenceville, NJ USA : Blackwell Publishing, 2007, Vol. 10, No. 6, p. A418.
  3. Ondráčková, B., Miklík, R., Pařenica, J., ©pinar, J., Pavlík, T. In Hospital Costs and Length-of-Stay in Patients with Acute Heart Failure. In Cor et Vasa, supp. Kardio. 49, No.4, K130-K130pp.