Contacts

ICT Background & Data Analysis

Institute of Biostatistics and Analyses
Kamenice 3
625 00 Brno - Bohunice
Czech Republic

URL: http://www.iba.muni.cz


Technical Support & Help Desk
E-mail: helpdesk@iba.muni.cz
Phone: +420 515 915 100

Czech Society of Cardiology

Address: Česká kardiologická společnost
Pekařská 72
602 00 Brno
Czech Republic
Chairman: Doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc.
E-mail: vchaloup@fnbrno.cz
Phone: +420 532 233 947
Fax: +420 532 233 075

General University Hospital in Prague

Address: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
Czech Republic
Guarantor: Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
E-mail: alinh@lf1.cuni.cz
Phone: +420 224 962 605
Fax: +420 224 912 154

IKEM Prague

Address: Institut klinické a experimentální medicíny
Vídeňská 9
140 00 Praha-Krč
Czech Republic
Guarantor: Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
E-mail: josef.kautzner@ikem.cz 
Phone: +420 236 055 009 
Fax: +420 261 362 982 

St. Anne's University Hospital Brno

Address: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91 Brno
Czech Republic
Guarantor: Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
E-mail: jvitovec@med.muni.cz 
Phone: +420 543 182 199
Fax: +420 543 182 002

University Hospital Brno

Address: Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno
Czech Republic
Guarantor: Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
E-mail: jspinar@fnbrno.cz
Phone: +420 532 232 601
Fax: +420 532 232 611

University Hospital Olomouc

Address: Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Czech Republic
Guarantor: Prof. MUDr. Jan Lukl, CSc.
E-mail: jan.lukl@fnol.cz
Phone: +420 588 442 211
Fax: +420 585 413 841

University Hospital Kralovske Vinohrady

Address: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
Czech Republic
Guarantor: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
E-mail: widim@fnkv.cz
Phone: +420 296 473 159
Fax: +420 267 162 621